LDKM atau Holiday ?

By Karinara - 6:35 PM
 • Share:

TULUSnya Aku

By Karinara - 7:25 PM
 • Share:

Datang Tiba Tiba

By Karinara - 6:56 AM
 • Share:

Dunia Baru

By Karinara - 1:49 AM
 • Share:

Ketemu Kembaran

By Karinara - 9:18 PM
 • Share:

I can Fly. Trust me

By Karinara - 2:41 AM
 • Share:

Sambil Menyelam Minum Sirop ~

By Karinara - 4:58 AM
 • Share:

Selalu Ada di Bulan Puasa

By Karinara - 11:16 PM
 • Share:

Bulan Penuh Rasa

By Karinara - 12:39 AM
 • Share:

Liebster Award

By Karinara - 12:07 AM
 • Share:

Mimpi dan Jiwa

By Karinara - 9:48 AM
 • Share:

Kopdar Jamban Blogger JabodetabekDung

By Karinara - 8:46 AM
 • Share:

Secuil Kisah Polos

By Karinara - 9:53 PM
 • Share:

Putus? Positive Aja

By Karinara - 10:11 PM
 • Share:

Berkat Nguap

By Karinara - 7:26 AM
 • Share:

segelas valentine

By Karinara - 6:17 PM
 • Share:

Datang tak di undang Pulang kenyang

By Karinara - 7:34 PM
 • Share:

pertama...

By Karinara - 1:34 AM
 • Share: